Grody Lechii

Gród, gard – średniowieczna osada obronna oznaczająca domostwa, gospodarstwo lub wczesne miasto, anglosaska geard lub yeard[1] – otoczona wałem, murem lub ostrokołem. (wikipedia)

Grody były swego czasu bardzo dobrym rozwiązaniem „urbanistycznym”. Miały na celu zapewnienie  swoim  mieszkańcom przede wszystkim bezpieczeństwa. Pełniły również rolę „centrum plemiennego” a  również jako miejsca „kultu” .

Najczęściej budowane były w miejscach charakteryzujących się trudną dostępnością: w międzyrzeczach, na cyplach otoczonych mokradłami, naturalnych wzniesieniach. W ten naturalny sposób mieszkańcy grodów mieli zapewniony wysoki poziom bezpieczeństwa i mogli wieść w miarę spokojny tryb życia.

W dzisiejszych czasach cecha „bezpieczeństwa” jest mniej istotna i na pierwszy plan wysuwa się istnienie grodu jako „centrum zdrowego życia społecznego” (eko wioska).

W praktyczny ( i tani) sposób możemy rozwiązać problem np. Bezdomności. Klasyczny projekt współczesnego grodziska powinien być stworzony dla około 12 rodzin. Jego najważniejszą cechą powinna być samowystarczalność w wielu dziedzinach a w szczególności w produkcji żywności.

Każdy z wzorcowych grodów ( Na terenie Lechii będzie ich początkowo 9) powinien mieć do dyspozycji około 10-12 hektarów ziemi o takiej klasie, która umożliwi zdrowe i obfite plony. I w takiej ilości aby mieszkańcy grodu nie tylko się wyżywili ale również aby mogli dzielić się nadwyżkami tej żywności z innymi.

 • Każdy gród zbudowany będzie na planie okręgu lub owalu i będzie posiadał tzw „plac centralny” z jednym wjazdem (wejściem) głównym i jednym tzw. awaryjnym ( ratunkowym)
 • Każdy gród wybudowany będzie z możliwie jak najbardziej naturalnych materiałów. Powszechne będzie użycie konopi siewnej jako materiału budowlanego. Jako materiał scalający stosowana będzie mieszanka gliny i innych materiałów naturalnych.
 • Każda rodzina w grodzie otrzyma wystarczającą do życia przestrzeń mieszkalną odpowiadającą dzisiejszemu mieszkaniu typu M 4 w bloku ( około 60 m.kw.)
 • Każdy gród będzie jednopiętrowy, tym samym każda z rodzin otrzyma do użytkowania parter i piętro. Zasadnym jest również budowa „piwnicy” pod każdym sektorem. Pozwoli to na właściwe przechowywanie żywności, ewentualnych zapasów wody, wystarczających na tydzień.
 • Każdy gród posiadał będzie wybudowany centralnie budynek użyteczności wspólnej. Odbywać się tam będą wszystkie narady, spotkania oraz imprezy kulturalne. Będzie to również centrum spotkań towarzyskich wyposażone w np. Mini kawiarnię czy restaurację.
 • Każdy gród wyposażony będzie ( poza zewnętrznym obrysem) w przestronny warsztat mechaniczny, który będzie spełniał rolę warsztatu serwisowego dla mieszkańców oraz będzie mógł z powodzeniem świadczyć usługi (odpłatnie) dla okolicznych mieszkańców.
 • Każdy gród posiadał będzie swój ( poza zewnętrznym obrysem) magazyn płodów rolnych. Magazyn będzie wyposażony w odpowiednia aparaturę, która zapewni maksymalnie długi czas przechowywania żywności.
 • Każdy gród będzie miał dostęp do swojej wody pitnej( źródło głębinowe lub poprzez stację oczyszczającą)
 • Każdy gród będzie miał swoje niezależne źródło energii elektrycznej, której ewentualne nadwyżki będzie mógł udostępniać do sieci publicznej.
 • Każdy gród będzie wyposażony również w własną instalację solarną, która służyć będzie nie tylko do produkcji energii elektrycznej ale również do ogrzewania oraz podgrzewania wody.
 • W każdym grodzie stosowana będzie zasada „minimum śmieci stałych” Wszystko co organiczne będzie kompostowane i wykorzystane do nawożenia własnych pól uprawnych.
 • Każdy sektor mieszkalny w grodzie będzie miał swoją toaletę ekologiczną aby w żaden sposób nie obciążać środowiska naturalnego. Będą to toalety biologiczne (bakteryjne) ze zbiornikiem wody, która po oczyszczeniu używana będzie ponownie a odpady suche będą spalane lub w dużej mierze wykorzystane w rolnictwie.

W każdym  grodzisku będą obowiązywały zasady życia zgodne z Prawem Naturalnym oraz Prawem Zwyczajowym. Ostateczny wpływ na kształt i rozwój grodu będzie miała tzw „Rada Starszych” inaczej zwana „starszyzną”. Każdy z mieszkańców grodu będzie miał prawo głosu w KAŻDEJ sprawie dotyczącej tej małej wspólnoty jednak z zachowaniem Wolnej woli i prawa do prywatności. Starszyzna składać się będzie z jednego najstarszego ( lub najbardziej doświadczonego i szanowanego) członka z każdej zamieszkującej gród rodziny. Rada Starszych ustali tzw „ramowe zasady życie we wspólnocie”, które będą podstawą życia wspólnoty. Wszystkie sprawy sporne pomiędzy członkami wspólnoty rozstrzygać będzie Rada Starszych a jej decyzja będzie „obowiązującym prawem”. Tam samym aby to prawo miało moc energetyczną niechaj „dziesięciu będzie za”

Każda z chętnych do zamieszkania rodzin będzie zobowiązana w aktywny i kreatywny sposób uczestniczyć w życiu tej małej społeczności. W grodzie swoje miejsce znajdą rolnicy, cieśle, mechanicy, piekarze, etc. Każdy wzorcowy gród wyposażony będzie w niezbędną ilość maszyn i urządzeń do uprawy rolnej oraz do działalności w innych dziedzinach a spersonalizowanych w/g umiejętności poszczególnych mieszkańców grodu. Każdy z mieszkańców zobowiązany będzie do działania we wspólnocie świadcząc między innymi pracę na rzecz np. rolników. Poza sezonem prac rolnych rolnicy będą mogli świadczyć usługi dla pozostałych mieszkańców grodu lub zajmować się wszelkimi niezbędnymi pracami remontowymi w tzw. „obejściu”. Piekarz upiecze chleb dla wszystkich chętnych, elektryk zajmie się konserwacja sieci etc. Zasada „nikt nie siedzi bezczynnie kiedy inni pracują” powinna być jedną z najważniejszych zasad wspólnoty.

Każdy gród będzie traktowany ze specjalną troską i będzie pełnił ważną rolę edukacyjną dla pozostałych mieszkańców Lechii.

W porozumieniu z okolicznymi szkołami organizowane będą na terenie grodu ( i w jego okolicy) tzw „zielone szkoły” dla dzieci, które będą od maleńkości uczone szacunku tak do ziemi jak i do roślin i zwierząt oraz do pracy innych Lechitów. Dzieci biorące udział w „zielonej szkole” będą miały bliski kontakt z dziećmi mieszkańców tych grodów i będą mogły czerpać z ich wiedzy i doświadczenia. Dzieci te również będą uczone szacunku do tzw. „starszyzny”. Dzieci te będą brały czynny udział w pracach rolnych. Zostanie im oddany pod opiekę skrawek ziemi, na którym pod okiem opiekuna będą doglądać wzrostu roślin posadzonych własnoręcznie. Wspomniane „zielone szkoły” będą mogły działać przez dwa-trzy lata dla każdego młodego rocznika.

Żaden z mieszkańców grodu nie pozostanie bez opieki i pomocy w przypadku choroby, utraty zdrowia, wypadku czy innych zdarzeń losowych.

Najmłodsi i najstarsi mieszkańcy grodu otoczeni zostaną wspólną troską i opieką przez pozostałych członków wspólnoty.

Najważniejszymi „prawami” w grodzie będą:

 • miłość,
 • szacunek
 • dobro każdego mieszkańca wspólnoty.

Każdy z mieszkańców grodu będzie miał prawo do swobodnego dysponowania własnym czasem wolnym i zgodnie z własnymi zainteresowaniami i wolną wolą wyboru.

Każdy z mieszkańców grodu będzie miał zagwarantowaną prywatność i prawo do intymności we własnym obejściu. Na terenie wspólnym grodu stosować się będzie ustalone wspólnie zasady koegzystencji.

Orientacyjny koszt budowy grodu wzorcowego to w zależności od klasy gruntów:

1.300.000. złotych

Średnie ceny ziemi rolnej w podziale na klasy gruntów:

 • ziemie dobre – klasy I, II, IIIa – 60 490 zł
 • ziemie średnie – klasy III b, IV – 49 674 zł
 • ziemie słabe – klasy V, VI – 35 370 zł

Średnie ceny ziemi rolnej – gruntów ornych 2020 w województwach ogólnie

 • Dolnośląskie – 39 484 zł/ha
 • Kujawsko-Pomorskie – 55 456 zł/ha
 • Lubelskie – 34 130 zł/ha
 • Lubuskie – 29 738 zł/ha
 • Łódzkie – 42 471 zł/ha
 • Małopolskie – 35 343 zł/ha
 • Mazowieckie – 42 599 zł/ha
 • Opolskie – 49 423 zł/ha
 • Podkarpackie – 28 613 zł/ha
 • Podlaskie – 44 476 zł/ha
 • Pomorskie – 41 728 zł/ha
 • Śląskie – 38 108 zł/ha
 • Świętokrzyskie – 32 082 zł/ha
 • Warmińsko-Mazurskie – 46 254 zł/ha
 • Wielkopolskie – 63 401 zł/ha
 • Zachodniopomorskie – 30 000 zł/ha

Grunty klas I, II, IIIa najwięcej kosztują w województwach: wielkopolskim – prawie 85 tys. zł, następnie w opolskim – 69,5 tys. zł oraz kujawsko-pomorskim – ponad 68 tys. zł. Najniższe stawki rzecz jasna uzyskuje się wśród gruntów ornych klas V i VI. Hektar jest najtańszy w tej grupie w województwach: świętokrzyskim – 19,8 tys. zł, podkarpacki m – 21 tys. zł i zachodniopomorskim – 22,3 tys. zł.

Szacowany koszt gruntów na jeden gród to około 450.000-500.000 zł

budowa ( materiały, ekipy budowlane, wyposażenie, etc) to około 600.000 -650.000 tys. Złotych.

Całościowy koszt budowy jednego grodu powinien zamknąć się w kwocie około 1.300.000. złotych.

9 grodów to około 11.700.000 tyś złotych.

Źródło zdjęć:https://bialczynski.pl/2018/02/22/adrian-leszczynski-fotoreportaz-z-krainy-slowian-dolne-luzyce/

Autor projektu: mirosɫaw piotr©