Misja

Jesteśmy wspólnotą Żywych Istot będących mieszkańcami Lechii (dotychczas Polska), która deklaruje swoją suwerenność. Jesteśmy wolni od zniewolenia, czyści od korupcji i samorządni. Reprezentujemy głosy wszystkich mieszkańców naszego kraju z wyjątkiem tych, które są krzywdzące.

Krajowa Rada Odbudowy Lechii została powołana, aby przywrócić ukrytą prawdę o nas samych i przywrócić naszą ziemię, naszą planetę i nasze potrzeby, aby zabezpieczyć przyszłość naszych spraw samorządowych, podatków, obrony, edukacji, potrzeb rodzinnych, praw własności, troski o środowisko i innych istotnych kwestii, które mają wpływ na nasz kraj, z inteligencją, mądrością, wiedzą i odwagą moralną.  Z pełną świadomością zdecydowaliśmy się na utworzenie tej Rady, aby świadomie odbudować i ocalić nasz piękny kraj.

Zamierzamy oczyścić wszystkie aspekty naszego istniejącego kraju i systemów korporacyjnych, które są skorumpowane, aby wszyscy działali w ramach „Rezolucji Wspólnego Porozumienia” (Resolution of One Accord).

Krajowa Rada Odbudowy Lechii

Chcesz wiedzieć jak tworzyć projekty? Skontaktuj się z nami!