PROJEKTY

Powietrze

Doprowadzimy do tego by powietrze, którym oddychamy było czyste, wolne od zabójczych chemikaliów, metali ciężkich i wszelkich zbędnych elementów. Dzięki czystej, odnawialnej i darmowej energii fabryki nie będą już zatruwać naszego wspólnego otoczenia/środowiska. Transport będzie opierał się na darmowych, odnawialnych i bezpiecznych dla środowiska formach energii.

Woda

Woda będzie wodą żywą. Cała woda na świecie zostanie oczyszczona i jej struktura zostanie przywrócona do jej pierwotnej formy.

Ziemia

Rolnictwo, ochrona środowiska, gospodarka wodna, leśna i żywnościowa zacznie być prowadzona wyłącznie w warunkach ekologicznych po uprzednim oczyszczeniu pozostawionej zniszczonej spuścizny. Wszelkie modyfikacje genetyczne zostają zabronione. Zabronione zostaje również używanie nieekologicznych (szkodliwych) środków do nawożenia gleby i ochrony roślin. Prowadzona będzie holistyczna edukacja na ten temat.

Hodowle przemysłowe zwierząt będą zlikwidowane.

Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia będzie w Polsce darmowa i powszechnie dostępna i już od podstaw swojej działalności będzie holistyczna, prowadzona przez lekarzy, naturoterapeutów i innych specjalistów.

Będzie zdecentralizowana i zmieniona. Będzie stosowane holistyczne podejście do pokarmu, nakierunkowane na utrzymanie homeostazy organizmu. W razie chorób stosowane będą surowce i leki naturalne a w razie potrzeby najnowsze technologie mające na celu jak najszybsze uzdrowienie pacjenta.

Służba zdrowia otrzymuje wynagrodzenie za utrzymanie i przywrócenie zdrowia ludzi czyli równowagi psychicznej fizycznej i emocjonalnej. Wszelkie zabiegi, szczepienia, profilaktyka, leczenie i rekonwalescencja będą proponowane i szczegółowo omawiane z pacjentem i umożliwią mu świadomy i dobrowolny wybór.

Chcesz wiedzieć jak tworzyć projekty? Skontaktuj się z nami!