Rady Doradcze

Rady Doradcze

System administracji krajem opieramy na gminach i miastach, gdzie na czele ich zasiądą przedstawiciele pochodzący z danego rejonu i znający lokalne problemy, potrzeby i uwarunkowania zwani Sołtysami, Wójtami, Prezydentami, Burmistrzami. W ich pracy będą pomagać zespoły doradców w liczbie 9 osób tzw. Rada Doradcza.


Wszystkie wymienione wyżej osoby będą wybierane przez mieszkańców danego rejonu w oparciu o ustaloną ordynację wyborczą, w wolnych i transparentnych wyborach i bez jakichkolwiek ingerencji zewnętrznych.

Przewidujemy powołanie Starostów na poziomie dzisiejszych powiatów – będą oni koordynować funkcjonowanie i współpracę miast i gmin. Starosta zostanie wybrany przez zgromadzenie wójtów, burmistrzów i prezydentów danego powiatu.

Ze Starostą współpracować będzie również powiatowa Rada Doradcza 9 osób. Starosta z urzędu staje się przedstawicielem powiatu w Radzie Krajowej jako poseł. Rada Krajowa będzie reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej.

Wszystkie wymienione wyżej osoby którym mieszkańcy w drodze wyborów powierzyli obowiązki, mogą zostać odwołane przez tych mieszkańców z pełnionej funkcji o ile zaistnieją okoliczności określone w ordynacji wyborczej.
Wszystkie gminy, miasta i powiaty będą funkcjonować na zbliżonych zasadach.


Postanawiamy w trybie natychmiastowym zlikwidować wszelkiego rodzaju partie i organizacje polityczne. Ze względów organizacyjnych i ekonomicznych zalecane jest łączenie się mniejszych jednostek administracyjnych w większe zespoły.

W każdej radzie doradczej będą osoby odpowiedzialne za finanse, administracje, duchowość, ochronę, doradztwo, kontakt, etc…

66

Miast na prawach powiatu

314

Powiatów

2477

Gmin

0

Ilość istniejących Rad