Zgłaszanie Projektów

Członkowie ratyfikowanych Zgromadzeń, którzy podpisali wymagane deklaracje ( np. Deklaracja  Niepodległości  dla  Żywych  Istot  Ziemi) mogą zgłaszać projekty, które chcieliby zrealizować na rzecz mieszkańców Lechii.

Kryteria składania propozycji do uzyskania funduszy są następujące:

Kto może złożyć wniosek?

Każdy mieszkaniec Lechii może wysłać propozycję, ale jeśli jesteś osobą poniżej 18 roku życia, prosimy o zgodę rodzica podczas wysyłania wniosku.

Z czego składa się wniosek projektowy?

Biznes plan, streszczenie, budżet i harmonogram projektu z poszczególnymi jego etapami.

Kto będzie przeglądał formularz zgłoszeniowy projektu lub propozycję?

KROL oraz powołany przez Radę oraz Zespół ds. Zarządzania Projektami

Na czym będzie polegał proces weryfikacji?

Proces przeglądu to: Dyskusja, Badania, Pomysły, Biznes Plan, Wdrożenie Planu i Śledzenie Realizacji.

Jak dużo czasu będzie wymagać ten proces weryfikacji?

To zależy od tego, jak jasna i zwięzła jest wymagana dokumentacja.

Kiedy można składać projekty?

Niezwłocznie

Jak długo powinien trwać process rozpatrywania projektów?

To będzie zależało od kilku czynników.  Prosimy o dostarczenie swoich propozycji dotyczących kryteriów rozpatrywania projektów.

Jaka jest kwota dostępnych środków finansowych dla danego projektu?

Chociaż nie ma limitu wielkości projektu, oczekuje się, że większość projektów będzie finansowana na kwotę mniejszą niż 500 000 000 USD.

Na co mogą być wykorzystane fundusze projektu?

Fundusze mogą być wykorzystane na Ochronę Przyrody, Zdrowie i Wellness, Transport, Infrastrukturę, Edukację i Bezpieczeństwo.